-->
 


ZSB

Zamknij Nasza szkoła

Zamknij Wspomnienia absolwentów

Zamknij Akty prawne

Zamknij Konsultacje

Zamknij Szkolny zestaw podręczników

Zamknij Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Zamknij Kształcenie dla dorosłych

Zamknij Małopolska Chmura Edukacyjna - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Zamknij Małopolska Chmura Edukacyjna - ZSB w Tarnowie

Zamknij Małopolska Chmura Edukacyjna - ZSB w Tarnowie edycja II

Zamknij OMNIBUS BUDOWLANY

Zamknij Centrum Kształcenia Budowlanego

Zamknij Poligon Energooszczędności

Zamknij Programy Unii Europejskiej

Zamknij RODO

Programy Unii Europejskiej - Poligon Energooszczędności
Poligon Energooszczędności ZSB Tarnów

Poligon Energooszczędności w Tarnowie
w projekcie: Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

Wspólne przedsięwzięcie Politechniki Krakowskiej i Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie, łączące badania naukowe z edukacją zawodową, przemysłem i usługami branży budowlanej.
Jest elementem strategii wspierania przez Samorząd Województwa i Gminę Miasta Tarnowa rozwoju technologii oraz wdrażania idei budownictwa o niskim zużyciu energii współfinansowanym z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dyrektywa unijna
• Art. 9 dyrektywy 2010/31/UE nakłada wymóg zapewnienia, by budynkami o niemal zerowym zużyciu energii były: 
- od 01stycznia 2019 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością
- od 01 stycznia 2021 r. wszystkie nowe budynki 

Wspólny projekt Politechniki Krakowskiej i Zespołu Szkół Budowlanych jako jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Tarnowa, który tworzą Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego w Krakowie wraz z Poligonem Energooszczędności w Tarnowie to ważny krok w kierunku optymalnego przygotowania regionu do czekających nas w najbliższych latach zmian w budownictwie. 

Twórcza współpraca na rzecz praktycznego, popartego doświadczeniem, transferu wiedzy i umiejętności z zakresu budownictwa wysoko energooszczędnego pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia tj. naukowcami i studentami, producentami i wykonawcami oraz nauczycielami i uczniami szkół zawodowych jest wzorem dla innych oraz gwarancją spełnienia ww. dyrektywy.

Lokalizacja
Budynek Poligonu Energooszczędności powstał na terenie Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie przy ulicy Siewnej 14

Poligon Energooszczędności ZSB Tarnów

Poligon Energooszczędności ZSB Tarnów

Stan docelowy

Budynek ten o całkowitej powierzchni użytkowej 436,68 m2 składa się z dwóch części:
• wysokiej jednokondygnacyjnej, w której skład wchodzą: hala nr 1 i nr 2 (obie wyposażone w suwnicę o udźwigu 2,5 t), oraz…. Poligon Energooszczędności ZSB Tarnów

 niskiej jednokondygnacyjnej, w której oprócz pomieszczeń socjalno-administracyjnych (szatnie, sanitariaty, jadalnia, biuro, magazyny) znajduje się sala wykładowa wyposażona w stanowiska komputerowe, na których odbywa się planowanie części praktyczno-wdrożeniowej  realizowanej w halach nr 1 i  nr 2 oraz wstępna obróbka zebranych danych pomiarowych

Poligon Energooszczędności ZSB Tarnów

Rola poligonu

Dzięki realizacji projektu możliwe jest prowadzenie następujących badań:
- pomiary zużycia nośników energii w budynku oraz poszczególnych jego strefach, przy zastosowaniu różnych (badanych) technologii i instalacji. 
- pomiary temperatury, wilgotności, komfortu cieplnego w pomieszczeniach przy zastosowaniu różnych rozwiązań materiałowo - konstrukcyjnych, różnych strategii ogrzewania, wentylacji i
chłodzenia oraz systemów sterowania oświetleniem,
- pomiary charakterystyk cieplnych badanych przegród budowlanych,
- badania i modelowanie zysków ciepła od promieniowania słonecznego przez przegrody przeźroczyste do pomieszczeń, 
- badania i modelowanie zysków ciepła od promieniowania słonecznego przez przegrody nieprzeźroczyste do pomieszczeń, 
- badania wpływu poszczególnych sposobów oszczędzania energii w budynku na jego kwalifikację energetyczną.

Realizacja programu badawczego w laboratoriach MLBE i PE służy opracowaniu podstaw naukowych:
- ochrony cieplnej,
- termomodernizacji budynków,
- wykonywania i użytkowania instalacji sanitarnych,
- projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych,
- wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
- monitorowania energetycznego budynków w warunkach eksploatacyjnych

Efektem działań MLBE i PE jest również rozwój metod badań podstawowych i ocena wyrobów budowlanych oraz elementów instalacji sanitarnych w zakresie właściwości cieplnych i wilgotnościowych. W szczególności badania te dotyczą:
- przewodności cieplnej (komora klimatyczna),
- oporu cieplnego (komora klimatyczna),
- współczynnika przewodzenia ciepła przez przegrodę wielowarstwową,
- różnych form zwiększenia oporu cieplnego przegrody,
- dynamiki transportu ciepła przez przegrody budowlane (modelowanie opóźnienia czasowego i tłumienia amplitudy dla przegrody nieprzeźroczystej),
- weryfikacji doświadczalnej własności przegród z uwzględnieniem mostków cieplnych w ujęciu trójwymiarowym.

Wyniki badań podstawowych poszczególnych elementów budynku prowadzonych w zmiennych warunkach klimatycznych dają pełny obraz zachowań tych elementów.
Mogą stanowić bazę do opracowania procedur oraz wydawania znaków jakości dla danej technologii,
a w konsekwencji zastosowania jej w budownictwie wysoko energooszczędnym.

W zakres problematyki i związanych z nimi metodologii badawczych wchodzą także:
- badania kamerą termowizyjną,
- obrazowanie termograficzne w ujęciu trójwymiarowym za pomocą skanera 3D,
- badania szczelności budynków blower door test,
- badania komfortu cieplnego,
- badania wpływu uszkodzeń konstrukcji na ochronę cieplną,
- opracowywanie charakterystyk środowiskowych i energetycznych budynków i wyrobów budowlanych, w cyklu życia metodą LCA,
- charakterystyki, świadectwa i audyty energetyczne budynków. 

Poligon Energooszczędności ZSB Tarnów

Działalność Poligonu Energooszczędności ma charakter laboratoryjno – wdrożeniowy. 
Jego podstawową funkcją jest testowanie na modelowych obiektach technologii badanych przez Politechnikę Krakowską w MLBE.

Poligon Energooszczędności ZSB Tarnów

PE stanowi także wsparcie nowoczesnego kształcenia zawodowego.
Istotną wartością dodaną jest możliwość praktycznego obcowania uczniów ZSB z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi budownictwa energooszczędnego oraz zastosowaniem w nich energii odnawialnych, w których źródła (pompa ciepła, solary, fotowoltaika) jest wyposażony Poligon Energooszczędności.

Poligon Energooszczędności ZSB Tarnów

Poligon Energooszczędności ZSB Tarnów

Nabyte na początku umiejętności i doświadczenia znajdą zastosowanie przy wznoszeniu w technologii zależnej od programu badawczego, modelowych obiektów badawczych - domków - wewnątrz lub na zewnątrz hal.

W trakcie lub po wybudowaniu modelowego domku zostaną zainstalowane odpowiednie dla przyjętego planu badań urządzenia pomiarowe (czujniki, liczniki, detektory) sprzężone z komputerem. 

Specjalistyczne oprogramowanie pozwoli na gromadzenie i wstępną obróbkę zebranych danych. 


Poligon Energooszczędności ZSB Tarnów

Poligon Energooszczędności ZSB Tarnów

Poligon Energooszczędności ZSB Tarnów

Galeria zdjęć:
Poligon Energooszczędności

Data utworzenia: 25/05/2013 @ 19:50
Ostatnie zmiany: 06/04/2017 @ 09:50
Kategoria : Programy Unii Europejskiej
Strona czytana 5592 razy


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku


 

Szukaj
  


Licznik

   odwiedzający

   odwiedzających online

^ Góra ^